3.17.2012

Siri Monolog Dalaman #10

"Ariff, kau gagal memerintah tubuh kau. Minda kau mahu revolusi."

No comments: