5.16.2013

Kamu

Genggaman tanganmu kemas
Seperti tidak mahu ia terlepas
Dan kau bercerita tentang mimpi dan cita-cita
Aku buat pilihan untuk terima genggaman
Berkongsi rasa teruja kamu.

No comments: